نرخ سرویس دانش آموزی سال تحصیلی 98-99

به اطلاع همشهریان گرامی میرساند به استناد مصوبه شماره 969/ش مورخ 98/7/9 شورای شهر و هماهنگی این سازمان نرخ ایاب و ذهاب (سرویس ) دانش آموزان به شرح ذیل اعلام می گردد .
خودروهای سواری شخصی و تاکسی : مبلغ 850/000 ریال برای هر نفر
خودروهای مینی بوس – ون : مبلغ 700/000 ریال برای هرنفر
لازم به ذکر است طبق اجرای تبصره 4 ماده 6 دستوالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی مقتضی است والدین – دانش آموزان – رانندگان – شرکتهای حمل و نقل و مدارس جهت بهره برداری در سامانه سپند ( irtusepand.ir ) ثبتنام نمایند .

Attachment