مراسم مربوط به ۲۶آذر ماه روز حمل ونقل ورانندگان

الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا ۵۳ طه
زمین را بگسترد و دادش قرار محل رفاه شما کردگار
بسی راه ها در زمین آفرید که بَهر گذار و سفر شد پدید
روز حمل و نقل بر تمامی همکاران همایون باد

بمناسبت ۲۶آذر ماه روز حمل ونقل ورانندگان در محل دفتر شهردار مراسمی با حضور رئیس شورای اسلامی شهر بیجار ،نماینده فرماندار ،سرپرست پلیس راهور ،اعضای هیئت مدیره سازمان ،پرسنل سازمان وتعدادی از رانندگان نمونه برگزار گردید
در این مراسم مدیرعامل سازمان نسبت به ارائه گزارشی در مورد عملکرد سال جاری واحدهای سازمان در تمامی بخش ها به حاضرین اقدام نمودودر پایان هم از تعداد ۱۷نفر از رانندگان نمونه واعضای سازمان با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد

photo_2016-12-18_09-19-46

photo_2016-12-18_09-21-12

photo_2016-12-18_09-20-23

photo_2016-12-18_09-20-33

photo_2016-12-18_09-20-47

photo_2016-12-18_09-20-52

photo_2016-12-18_09-21-02