نرخ سرویس دانش آموزی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

به اطلاع همشهریان گرامی میرساند به استناد مصوبه شماره ۹۶۹/ش مورخ ۹۸/۷/۹ شورای شهر و هماهنگی این سازمان نرخ ایاب و ذهاب (سرویس ) دانش آموزان به شرح ذیل اعلام می گردد .
خودروهای سواری شخصی و تاکسی : مبلغ ۸۵۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر
خودروهای مینی بوس – ون : مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال برای هرنفر
لازم به ذکر است طبق اجرای تبصره ۴ ماده ۶ دستوالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی مقتضی است والدین – دانش آموزان – رانندگان – شرکتهای حمل و نقل و مدارس جهت بهره برداری در سامانه سپند ( irtusepand.ir ) ثبتنام نمایند .

Attachment