• اتحادیه حمل و نقل
    • شهرداری
    • فرمانداری
    • استانداری
  • تقدیر از فعالیت شبانه روزی آژانس اندیشه

    در مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲در محل سازمان توسط مدیرعامل سازمان به پاس تلاش های شبانه روزی آژانس اندیشه ورضایت مندی ساکنین شهر ک اندیشه از خدمات وسرویس رسانی ،لوح تقدیری به مدیریت آزانس آقای پیمان هدایتی اهداء نمود و از زحمات مجموعه تاکسی تلفنی ایشان قدردانی نمود photo_2017-01-25_10-51-56