• اتحادیه حمل و نقل
    • شهرداری
    • فرمانداری
    • استانداری
  • (من کنت مولا فهذا علی مولا )حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان و فرشیان است ، به تمامی شیعیان وزحمت کشان عرصه حمل ونقل همگانی تبریک و تهنیت عرض می نمایم… غدیرخم عیدغدیر