• اتحادیه حمل و نقل
    • شهرداری
    • Error
    • استانداری

    RSS Error: A feed could not be found at https://bijartaxi.ir/rss/rss3.php. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

  • (من کنت مولا فهذا علی مولا )حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان و فرشیان است ، به تمامی شیعیان وزحمت کشان عرصه حمل ونقل همگانی تبریک و تهنیت عرض می نمایم… غدیرخم عیدغدیر