• اتحادیه حمل و نقل
  • Error
  • Error
  • استانداری

  RSS Error: A feed could not be found at http://bijar.ir/DesktopModules/News/NewsXml.aspx?&mid=13906&CategoryID=0&wVersion=Staging&tabID=1&Lang=fa-IR&site=BijarPortal&pTitle=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&IsInArchiveMode=False&ArchiveCategory=1&ArchiveYear=2013&ArchiveMonth=1. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

  RSS Error: A feed could not be found at https://bijartaxi.ir/rss/rss3.php. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

 • جلسه هماهنگی و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل همگانی شهر بیجار برای ایام نوروز

  در مورخه 27/12/94 در محل سازمان با حضور مدیرعامل سازمان جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات وقدردانی بابت کارهای صورت پذیرفته در سال 1394برگزار ومواردی به شرح ذیل مطرح گردید

  1-مدیرعامل سازمان ضمن تقدیر وتشکر از تمامی مجموعه حمل ونقل  وپرسنل سازمان بر لزوم آماده باش کامل سازمان در ایام نوروز وارائه ونظارت کامل بر ناوگان حمل ونقل عمومی در جهت خدمات رسانی هر چه بهتر وبیشتر به همشهریان ومهمانان نوروزی تاکید وبا ارائه لیست های کشیک نوروزی پرسنل وبازرسان بر لزوم نظارت هر چه بهتر وبیشتر تاکید نمود

  لازم به ذکر است هر سه جایگاه cngبا تمامی توان وظرفیت کامل آماده خدمات رسانی به همشهریان می باشند.

  لیست کشیک تاکسی ، آژانس ، امداد خودرو ،خودرو حمل جسد (نوروز 1395)

  تاریخ

  کد تاکسیهای کشیک

  25/12/94

  132-184-196-211-228-237-238-276-281

  26/12/94

  11-12-13-15-19-21-22-25-31

  27/12/94

  42-33-27-93-26-36-37-41-43

  28/12/94

  44-46-45-35-47-48-51-52-55-

  29/12/94

  57-266-91-161-95-143-178-262-279-

  1/1/95

  285-68-135-176-186-192-214-218-222-223-251-284

  2/1/95

  263-291-289-288-287-286-282-277-269-265-254-256

  3/1/95

  253-258-255-243-246-249-252-233-212-191-185-278

  4/1/95

  175-129-159-157-156-154-149-146-142-139-124-114-

  5/1/95

  134-131-126-121-119-115-117-112-99-98-92-23

  6/1/95

  89-88-86-85-71-72-59-61-66-67-53-54

  7/1/95

  38-39-34-24-28-29-17-58-62-257-73-65

  8/1/95

  63-74-174-56-81-94-118-144-148-166-169-166

  9/1/95

  64-75-84-113-123-115-145-155-171-179-181-182

  10/1/95

  78-82-127-138-152-162-164-172-79-183-188-194

  11/1/95

  83-111-137-151-163-195-197-213-216-217-221-224

  12/1/95

  158-198-215-227-234-236-239-241-242-244-248-76

  13/1/95

  32-14-16-136-187-219-247-259-261-268-168-128

  آژانس

  آدرس

  تلفن

  بهنام

  ابتدای شهرک آفتاب

  38229888

  میثم

  بلوار امام

  38234000

  فرید

  خیابان مرزبان

  38228181

  دوستی

  میدان کشاورز

  38224080

  امید

  خیابان امیرنظام

  38228600

  کدخدا

  میدان جهاد

  38234343

  شرکت امداد خودرو گل سرخ

  09189728163

  09186653700

  حجت اله حیدر زاده

  09188712471

  شرکت حمل جسد گل سرخ گروس

  09189803800

  38223700


  *   تمامی تاکسی های کشیک در محل آژانس های ذکر شده فوق مستقر و آماده خدمات رسانی به همشهریان عزیز می باشند.

   

   

  کشیک کارکنان سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار و حومه در ایام نوروز 95

   

   

   

  پرسنل اداری

  29/12/94

  رسول حیدرزاده

  09183727435

  1/1/95

  علی شفیع پور

  09369371904

  2/1/95

  امید یوسفیان

  09188717521

  3/1/95

  احسان امیراعلایی

  09352941739

  4/1/95

  مهدی باشوکی

  09181703461

  12/1/95

  مهدی باشوکی

  09181703461

  13/1/95

  علی شفیع پور

  09369371904

  بازرسی سطح شهر

  تمامی ایام نوروز

  بصورت شبانه روزی

  حبیب عظیمیان

  09187878038

  هادی علی اکبری

  09181738409

  مجید خدابنده

  09187869514