مسئول حراست شهرداری بیجار: فعالیت انتخاباتی در ساعات اداری ممنوع می باشد

مسئول حراست شهرداری بیجار:

photo_2016-02-13_13-34-02

فعالیت انتخاباتی در ساعات اداری ممنوع می باشد

مسئول حراست شهرداری بیجارگفت: پرسنل شهرداری وواحدهای تابعه آن درساعات اداری حق فعالیت انتخاباتی ندارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل همگانی شهربیجار و حومه، امروز صبح در جلسه ای که با حضور مسئول حراست شهرداری بیجار و کارکنان سازمان حمل ونقل همگانی شهربیجارو درمحل سازمان تشکیل شد، منصوربهرامی ضمن تاکید برحضور پر شور در انتخابات گفت: فعالیت انتخاباتی کلیه پرستل شهرداری در ساعات اداری ممنوع می باشد.

مسئول حراست شهرداری بیجار گفت : وظیفه همه ما این است که با تشویق و راهنمایی مردم زمینه حضور حداکثری  را در انتخابات فراهم کنیم تا شاهد مشارکت مردمی در این اتفاق بزرگ باشیم.

منصور بهرامی به اهمیت شرکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: پرشور کردن زمینه حضور در عرصه انتخابات مختص به یک قشر خاص نیست و باید روشنگری ها و تشویق ها ازطرف همه مردم وجود باشد و همچنین باید این موضوع در بین همکاران  مبنی بر اهمیت و فواید حضور گفته شود و امیدواریم شاهد حضور گسترده و آحاد جامعه در انتخابات ۹۴ باشیم .

وی گفت: البته کارکنانشهرداری و سازمان حمل ونقل همگانی شهربیجار نیز مانند سایر مردم می توانند برای کاندیدایی تبلیغ کنند اما نه در وقت اداری و رسمی و نه به وسیله امکانات دولتی که در اختیار دارند ، آنها می توانند در ساعات غیراداری فعالیت انتخاباتی داشته باشند و برای کاندیدای مورد علاقه خود کار کنند .

مسئول حراست شهرداری با اعلام اینکه فعالیت انتخاباتی کارکنان سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خارج از وقت اداری ممنوع نیست اظهار کرد: حضور کارکنان این سازمان به عنوان اشخاص حقیقی و بدون طرح و استفاده از عنوان سازمانی در محافل انتخاباتی مجاز است.

منصور بهرامی تصریح کرد: پرسنل این سازمان و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارند دروقت اداری و از امکانات‌ بیت المال به نفع یا ضرر کاندیدایی استفاده کنند و درصورت مشاهده چنین مواردی حتما با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

photo_2016-02-13_13-33-55