All for Joomla All for Webmasters

گزارش تصویری از بارش برف در شهرستان بیجار و حضور مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خیابان های شهر و ساماندهی تاکسی ها جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان

گزارش تصویری از بارش برف در شهرستان بیجار و حضور مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خیابان های شهر و ساماندهی تاکسی ها جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان

photo_2016-02-08_08-17-02

photo_2016-02-08_08-18-13

photo_2016-02-08_08-18-07

photo_2016-02-08_08-18-00

photo_2016-02-08_08-17-55

photo_2016-02-08_08-17-46

photo_2016-02-08_08-17-41

photo_2016-02-08_08-17-07

photo_2016-02-08_08-17-13

photo_2016-02-08_08-17-23

 

photo_2016-02-08_08-16-54

photo_2016-02-08_08-16-45

photo_2016-02-08_08-16-36

photo_2016-02-08_08-17-19