• اتحادیه حمل و نقل
  • شهرداری
  • Error
  • استانداری

  RSS Error: A feed could not be found at https://bijartaxi.ir/rss/rss3.php. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

 • گزارش تصویری از بارش برف در شهرستان بیجار و حضور مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خیابان های شهر و ساماندهی تاکسی ها جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان

  گزارش تصویری از بارش برف در شهرستان بیجار و حضور مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خیابان های شهر و ساماندهی تاکسی ها جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان photo_2016-02-08_08-17-02 photo_2016-02-08_08-18-13 photo_2016-02-08_08-18-07 photo_2016-02-08_08-18-00 photo_2016-02-08_08-17-55 photo_2016-02-08_08-17-46 photo_2016-02-08_08-17-41 photo_2016-02-08_08-17-07 photo_2016-02-08_08-17-13 photo_2016-02-08_08-17-23   photo_2016-02-08_08-16-54 photo_2016-02-08_08-16-45 photo_2016-02-08_08-16-36 photo_2016-02-08_08-17-19