رنگ آمیزی بلوک عابر پیاده و سرعت گیر ها سطح شهر

باتوجه به شروع فصل مدارس و سفرهای آخر تعطیلات سازمان حمل و نقل جهت رفاه حال مسافرین و بالا بردن ارتقاء سطح امنیت عبور و مرور دانش آموزان

photo_2015-09-18_10-21-03 photo_2015-09-18_10-21-11 photo_2015-09-18_10-21-41 photo_2015-09-18_10-21-51 photo_2015-09-18_10-21-59 photo_2015-09-18_10-22-10 photo_2015-09-18_10-20-35 photo_2015-09-18_10-20-47 photo_2015-09-18_10-20-55