برگزاری کلاس آموزشی با مدیریت سازمان و تدریس جناب سروان ملکی

DSC03234 DSC03230 DSC03235