شروع به کار دستگاه های پارکومتر در معابر شهر بیجار

با توجه به اتمام عملیات نصب وراه اندازی دستگاه های پارکومتر در سطح شهر وبر اساس هماهنگی های صورت پذیرفته با پلیس راهور از مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۱۶این طرح به صورت رسمی در معابر سطح شهر اجرایی خواهد گردید لذا شهروندان می توانند بر اساس اطلاع رسانی های مکرر سازمان مبنی بر چگونگی تهیه کارت پارک(روزنامه فروشی ملکی ) نسبت به تهیه کارت پارک اقدام نمایند

untitled