All for Joomla All for Webmasters

گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل همگانی در سال ۹۳

ر جهان امروزی بخش حمل و نقل از جمله بخش‌ های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می ‌شود.

 حمل و نقل با ایفای نقش رابط میان بازار مصرف، به مثابه پلی است که بخش‌ های مختلف جامعه با عبور از روی آن به سمت توسعه پایدار حرکت می ‌کنند. به همین دلیل حمل و نقل به طور عام در زندگی انسان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و در هزینه ‌ها و درآمدهای خانواده ‌ها به ‌طور مستقیم تاثیرگزار می ‌باشد.

از این ‌رو حمل و نقل امروزه یکی از مسایل مهم شهرها به شمار می ‌رود، به شکلی که در طراحی ساختار منطقه ‌ای سیستم حمل و نقل پس از اشتغال و مسکن سومین موضوع مهمی است که لازم است برنامه ‌ریزان بدان توجه نمایند.

رئیس سازمان حمل و نقل همگانی بیجار و حومه، جناب آقای الوندیان عملکرد این سازمان را در سال ۹۳ قابل قبول دانست و افزود : این سازمان در سال گذشته تمام تلاش و همت خود را با وجود کاستیها و مشکلات پبش رو بکار گرفت تا رضایت و انتظارات همشهریان و رانندگان ناوگان حمل و نقل را برآورده سازد و ابراز امیدواری کرد که مجموعه سزمان در سال جاری نسبت به رفع مشکلات و نواقص باقی مانده از هیچ گونه تلاشی مضایقه ننمایند.56756765777 546456757