All for Joomla All for Webmasters

افزایش نرخ کرایه تاکسی ،آژانس ومینی بوس های سطح شهر

نرخ کرایه تاکسی ،آژانس های مسافربری ووانت بار های سطح شهر از مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۰۱به استناد مصوبه شماره ۶۰/ش مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳شورای اسلامی شهر بیجار وتاییده فرمانداری محترم بیجار به شماره ۶۵۲۳/۱/۵۷۶مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰به شرح جداول ذیل برای مسیرهای سطح شهر اعلام گردید

 

مصوبه شورای شهر 1               مصوبه شورای شهر                                                        نامه فرمانداری