All for Joomla All for Webmasters

ادامه خط کشی خیابانهای سطح شهر

یوسفیان مسئول واحد فنی و ترافیک سازمان با توجه به طرح در دست اقدام خط کشی کلیه خیابانهای سطح شهر گفت : در ادامه ی انجام این طرح چند خیابان دیگر باتوجه به مشکلات زیادی که در طول روز جهت انجام خط کشی وجود دارد انجام گردید.از طرفی  به دلیل برودت هوا در شب  فعلا” انجام خط کشی خیابان  ها  امکان پذیر نیست .لذا از همشریان عزیز خواهشمند است در اینخصوص در طول روز علی الخصوص هنگام ظهر همکاری لازم را با همکاران ما بعمل آورند.b6d796971482a2e1f6aba8a5983932041b9631bd3a57d17596fbae22c568184e 848dba40c78c7cb737163401ebf620c3cc741f3f27ae13b9cc5dcda1a6c1b3c8 24a8e8b93f1707337308d14a41aa07b7c8032f61c5df0a41cc6e5523a838670b 96e5af0fe82bb21bba636b9ac8994849d23263321f48c7b2ad32c47aeea48e7d 570b974304ce765c9f7d04097e8b6b23395993d891d754a307ba5067a67b0329