All for Joomla All for Webmasters

رنگ آمیزی سایبان های ایستگاه تاکسی سطح شهر

به گزارش واحد فنی سازمان حمل نقل ۱۵ ایستگاه تاکسی سطح شهر با اعتبار بالغ بر ۳۰میلیون ریال جهت زیبا سازی نمای شهری  رنگ آمیزی گردید.

 

Picture 319 [640x480] Picture 311 [640x480] Picture 305 [640x480] Picture 331 [640x480] Picture 323 [640x480] Picture 327 [640x480]