• اتحادیه حمل و نقل
    • شهرداری
    • فرمانداری
    • استانداری
  • قیصر مدیرعامل اتحادیه از تاکید قوه قضاییه در اجرای طرح ساماندهی هویتی رانندگان تاکسی و آژانس‌ها خبر داد

    طرح ساماندهی هویتی تاکسی و موسسه‌های اتومبیل کرایه باید ظرف حداکثر سه ماه آینده انجام شود. سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور از اجرای طرح ساماندهی هویتی رانندگان تاکسی و موسسات اتومبیل کرایه (آژانس های تاکسی تلفنی) خبر داد و گفت: ظرف حداکثر سه ماه آینده باید از طریق نصب کارت «احراز هویت راننده» به صورت برچسب و الصاق به شیشه یا نصب بر روی داشبورد خودرو اقدام شود. وی با بیان این مطلب که طرح ساماندهی هویتی تاکسی و موسسه‌های اتومبیل کرایه با همکاری قوه قضاییه و وزارت کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: مشخصات کارت هویت می‌تواند شامل «محل الصاق عکس»، «نام و نام خانوادگی»، «کدراننده» و اعلام «شماره تلفن سه رقمی» جهت انتقال گزارش مردمی از عملکرد راننده می‌باشد. مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور با اشاره به نامه شماره 7066/800/9000 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با اجرای این طرح همانطور که در نامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه نیز به اجرای آن تاکید شده است، از وقوع جرایم و تخلفات احتمالی پیشگیری می‌شود. وی همچنین در ادامه افزود: با عملیاتی شدن این طرح، رانندگان شریفی که با رعایت قوانین و مقررات و آموزه های اخلاقی و دینی، وظایف خود را انجام می دهند از طریق تماس‌های مردمی، شناسایی و مورد تشویق قرار خواهند گرفت. این مقام مسئول تاکید کرد: در سازمان های حمل و نقل همگانی و واحدهای تاکسیرانی در شهرداری‌های با جمعیت کمتر از یکصدهزارنفر می‌بایستی با برنامه ریزی، اعلام فراخوان و اطلاع‌رسانی نسبت به دریافت اطلاعات و مدارک از رانندگان تاکسی و آژانس ها اقدام شود.