All for Joomla All for Webmasters

تصمیمات جدید درباره سوخت ناوگان مسافری

وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)مکلفند حسب مورد و به ترتیب در بیرون و درون شهرها تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به تجهیز تمام خودروهای مشمول به سامانه جامع پیمایش اقدام نمایند.

با تصویب هیأت وزیران سوخت خودروهای کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس های حمل بار و مسافر درون شهری براساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد میزان پیماش هر وسیله تعیین می شود.

به منظور روان سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر سوخت خودروهای کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس های حمل بار و مسافر درون شهری براساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابه جایی کالا و مسافر میزان پیماش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص، محاسبه و تعیین می شود

با تصویب هیأت وزیران سوخت خودروهای کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس های حمل بار و مسافر درون شهری براساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابه جایی کالا و مسافر میزان پیماش هر وسیله نقلیه را در دوره زمانی مشخص، محاسبه و تعیین شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور روان سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر تصویب کرد:

۱ – خودروهای مشمول این تصویب نامه عبارت است از کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس های حمل بار و مسافر درون شهری با سوخت مصرفی نفت گاز.

۲ – در این تصویب نامه منظور از سامانه جامعه پیمایش، سامانه ای است که براساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابجایی کالا و مسافر میزان پیماش هر وسیله نقلیه را در دوره زمانی مشخص، محاسبه و تعیین می کند.

۳ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)مکلفند حسب مورد و به ترتیب در بیرون و درون شهرها تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به تجهیز تمام خودروهای مشمول به سامانه جامع پیمایش اقدام نمایند.

۴ – میزان مصرف سوخت خودروهای مشمول این تصویب نامه در (۱۰۰) کیلومتر (با بار و بدون بار)متناسب با نوع، ظرفیت، تعداد محور و سال ساخت خودرو تعیین خواهد شد.

کارگروه موضوع بند (۶) میزان مصرف سوخت هر دسته از وسایل نقلیه را جهت تأیید و تصویب به وزیر نفت پیشنهاد می دهد.

تبصره- حداکثر سن قابل پذیرش خودرو برای تعیین میزان مصرف آن، براساس سن فرسودگی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ هـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.

۵ – تحویل سوخت به هر خودروی مشمول تابع مقدار پیمایش آن است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مکلف است براساس مقادیر پیمایش اعلام شده به تفکیک هر وسیله نقلیه، میزان سوخت مربوط را در مقاطع زمانی قابل تعریف، محاسبه و در کارت سوخت خودرو ثبت نماید.

مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده هایی نفتی ایران، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش می باشد.

تبصره – از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تا زمان آماده سازی کامل سامانه جامع پیمایش، وزارت نفت مکلف است تمهیدات لازم را جهت توزیع نفت گاز برای بخش حمل و نقل برون شهری با استفاده از داده های موجود در سامانه بارنامه صورت وضعیت (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به عمل آورد. با اجرای این مرحله، سهمیه سوخت حمل و نقل عمومی درون شهری نیز به تناسب توسط کارگروه موضوع بند (۶) تعدیل خواهد شد.

۶ – کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – رییس کارگروه)، راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مسئولیت تعیین میزان مصرف سوخت، پایش و نظارت بر اجرای این تصویب نامه را به عهده دارد.

۷ – وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)مکلف است از ابتدای مهرماه ۱۳۹۵ برای خودروهای برون و درون شهری، برمبنای پیمایش ثبت شده به وسیله سامانه جامع پیمایش، سوخت مورد نیاز خودروهای مشمول این تصویب نامه را توزیع نماید.

۸ – هفتاد و پنج درصد از منابع مورد نیاز برای سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) برای پرداخت به مالکان خودروهای مشمول، به پیشنهاد وزارت نفت از محل بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تأمین خواهد شد.

۹ – وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و کشور مکلفند در مورد شناورهای باری، مسافری و صیادی ترتیبات مناسب برای تحویل سوخت به این شناورها را به نحوی که تحویل سوخت به شناورها نیز بر پایه پیمایش آنان صورت گیرد، تا پایان سال ۱۳۹۴ طراحی و اجرا کنند.

تبصره ۱ – در کارگروه موضوع بند (۶)، نماینده وزارت راه و شهرسازی برای تعیین میزان مصرف سوخت شناورها و پایش و نظارت بر اجرای این بند، سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود.

تبصره ۲ – در اجرای این بند، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (گارد ساحلی) موظف به همکاری با وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و کشور می باشند.

۱۰ – وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور (حسب مورد) مکلفند به منظور تحقق بندهای (۵) و (۹)، کلیه تمهیدات و نظارت های لازم جهت ثبت، صحت و اعتبارسنجی، امنیت و ارسال اطلاعات برای وزارت نفت را به عمل آورند.

۱۱ – در اجرای این تصویب نامه، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی و کشور می باشد.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ به وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ابلاغ کرده است.