• اتحادیه حمل و نقل
  • Error
  • Error
  • استانداری

  RSS Error: A feed could not be found at http://bijar.ir/DesktopModules/News/NewsXml.aspx?&mid=13906&CategoryID=0&wVersion=Staging&tabID=1&Lang=fa-IR&site=BijarPortal&pTitle=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&IsInArchiveMode=False&ArchiveCategory=1&ArchiveYear=2013&ArchiveMonth=1. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

  RSS Error: A feed could not be found at https://bijartaxi.ir/rss/rss3.php. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

 • آمادگی ناوگان حمل ونقل عمومی برای ارائه خدمات به همشهریان

  با توجه به شرایط نامساعد جوی وبارش برف سازمان حمل ونقل همگانی با تمامی ظرفیت موجود در ناوگان آماده ارائه خدمات به همشهریان می باشد در این راستا نیروهای سازمان در  دو اکیپ  مجزا در ساعات اولیه صبح در معابر حضور یافته ودر کنار رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی مشغول خدمات رسانی به همشهریان می باشند IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0532