با توجه به شرایط نامساعد جوی وبارش برف سازمان حمل ونقل همگانی با تمامی ظرفیت موجود در ناوگان آماده ارائه خدمات به همشهریان می باشد

در این راستا نیروهای سازمان در  دو اکیپ  مجزا در ساعات اولیه صبح در معابر حضور یافته ودر کنار رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی مشغول خدمات رسانی به همشهریان می باشند

IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0532