• اتحادیه حمل و نقل
  • Error
  • Error
  • استانداری

  RSS Error: A feed could not be found at http://bijar.ir/DesktopModules/News/NewsXml.aspx?&mid=13906&CategoryID=0&wVersion=Staging&tabID=1&Lang=fa-IR&site=BijarPortal&pTitle=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&IsInArchiveMode=False&ArchiveCategory=1&ArchiveYear=2013&ArchiveMonth=1. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

  RSS Error: A feed could not be found at https://bijartaxi.ir/rss/rss3.php. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

 • ترمیم و استاندارد سازی سرعت کاه های سطح شهر

  یوسفیان مسئول واحد فنی و ترافیک سازمان از آغاز بکار ترمیم و استاندارد سازی سرعت کاه های کمر بندی و سطح شهر  با همکاری شهرداری خبر داد.در این عملیات که با نظارت سازمان صورت پذیرفت با توجه به مشکلات فرسودگی و غیر استاندارد بودن برخی از این سرعت کا ه ها ترمیم کلی و رنگ آمیزی آن  تا هفته آینده در دستور کار این واحد خواهد بود. Picture 149 Picture 145Picture 162 Picture 153 Picture 167