All for Joomla All for Webmasters

چهار راه پست و چهار راه آزدگان بوسیله جداکنندهای استوانه ای مشکل ترافیکی آن حل گردید..

با توجه به مشکلات بوجود آمده در خصوص  گردش خودروها در  چهار راه های پست و آزادگان و ایجاد ترافیک در تقاطع این چهار راه ها با استفاده از جدا کنندهای استوانه ای خودرو های به درستی در منتهی الیه سمت راست مجبور به گردش خواهند شد.  که مشکلات ترافیکی را در این چهار راه ها به شدت کاهش داده است.Picture 050 Picture 058 Picture 049 Picture 056 Picture 054 Picture 055