All for Joomla All for Webmasters

مسئول واحد فنی و ترافیک سازمان از راه اندازی ۶ ایستگاه جدید تاکسی درسطح شهر خبر داد

یوسفیان مسئول واحد فنی وترافیک سازمان گفت باتوجه به مصوبات شورای محترم شهر و درخواست متعدد شهروندان ۶ایستگاه جدید تاکسی در سطح شهر احداث گردید

 

۱- ایستگاه مسکن مهر بسمت بازار (دو ایستگاه )

Picture 063Picture 062

 

۲- ایستگاه میدان طالقانی به سمت ترمینال مهدوی

Picture 104Picture 102

۳-ایستگاه میدان طالقانی بسمت آرامستان باغ رضوان

Picture 094 Picture 098

۴- ایستگاه گلزار شهدا (آرامستان قدیم ) به سمت آرامستان باغ رضوان

Picture 087 Picture 085

۵- ایستگاه شهدای جنوبی  (چهاراه شهرداری )به سمت بادامستان

Picture 022Picture 021

۶- سه راه بازار (ایستگاه کفش ملی ) به سمت مرزبان

Picture 025 Picture 023