All for Joomla All for Webmasters

فراخوان عمومی برای احداث پارکینگ خودروهای سبک

به گفته محمد الوندیان مدیرعامل سازمان:  شهرداری بیجاروسازمان حمل ونقل  در نظر دارند تا با اعطای امتیازات وتسهیلات   ویژه نسبت به راه اندازی واحداث پارکینگ خودروهای سبک در هسته مرکزی شهر اقدام نماید ودر این راستا اقدام به انتشارونصب بنرهای مربوط به فراخوان در چهار نقطه شهر جهت اطلاع رسانی به عموم همشهریان نموده است

IMG_1792IMG_1797IMG_1791IMG_1790