All for Joomla All for Webmasters

از اول تیرماه امور معاینه فنی خودرو و صدور برگ و برچسب از طریق سامانه اینترنتی انجام خواهد شد

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با بیان این مطلب که کلیه مراحل صدور برگ و برچسب معاینه فنی صرفاً از طریق سامانه اینترنتی انجام خواهد شد، تاکید کرد: از اول تیرماه اجرای نرم‌افزار صدور برگ و برچسب معاینه فنی خودروهای سبک کشور غیرفعال می‌شود وکلیه امور مربوط به فرآیند معاینه فنی خودرو و صدور برگ و برچسب صرفاً از طریق سامانه اینترنتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به صدور نامه و اطلاع رسانی به دبیران شورای هماهنگی ترافیک استانداری های سراسر کشورگفت: آن دسته از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک سراسر کشور که تحت پوشش استانداری می‌باشند و  از نرم‌افزار برگ و برچسب  یکپارچه استفاده می‌نمایند، باید قبل از پایان این مهلت، به سامانه برگ و برچسب مراجعه کنند و تمام اطلاعاتی را که در نرم افزار برگ و برچسب تحت ویندوز ثبت نموده‌اند، به سامانه منتقل و بارگذاری نمایند.

سعید قیصر در ادامه اظهار داشت: حداقل پهنای باند اینترنتی مورد نیاز مراکز برای  تهیه این نرم افزار و  کار با سامانه معاینه فنی ۵۱۲/Kb/s  می باشد.

وی سپس در خصوص ویژگی های ثبت اطلاعات و داده‌های مربوط به خودروها از طریق سامانه اینترنتی تصریح کرد: افزایش سطح امنیت داده ها و اطلاعات و همچنین کاهش هزینه ها برای مراکز به دلیل عدم نیاز به تهیه نسخه نرم افزار تحت ویندوز می‌تواند از نکات مثبت و مزایای  این شیوه باشد.

سعید قیصر  همچنین در خصوص ارتقاء سطح امنیتی برگ و برچسب تاکید کرد: مدیران مراکز معاینه فنی خودروهای سبک، نظارت و دقت لازم را هنگام تحویل گرفتن ست ها (کارت، برچسب، برگ بازدید معاینه فنی و..) داشته باشند .