All for Joomla All for Webmasters

اختصاص ۴۰۴ میلیارد ریال دیگر از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری‌ها

معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اختصاص مبلغ ۴۰۴ میلیاردریال دیگر از محل اعتبارات تبصره(۳) ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده(گمرکی هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای) سال ۱۳۹۱ در وجه شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری هاو دهیاری های کشور ، مهندس منوچهر فراقی با  بیان این مطلب گفت: در مرحله آخر پرداخت اعتبارت فوق الذکر از ۴۰۴ میلیارد ریال پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها،سهم شهرداری های کلانشهرها ۳۱۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال و سهم سایر شهرداری ها ۴۹ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال بود و ۴۱ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال هم به دهیاری ها پرداخت شده است.

وی در ادامه اظهار کرد:در سال ۱۳۹۱ از محل تبصره (۳) ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع عوارض گمرکی( هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ) مبلغ ۱۰۹۳ میلیارد ریال با احتساب پرداخت اعتبار فوق الذکر در وجه شهرداریها و دهیاریها واریز شد.

فراقی افزود :براین اساس از کل وجوه واریزی مبلغ ۳۱۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال به حساب شهرداری های کلانشهرها و ۵۹۴ میلیارد و ۲۲ میلیون ریال به حساب سایر شهرداری ها واریز شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از این محل ۱۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به حساب دهیاریها پرداخت گردیده است.