All for Joomla All for Webmasters

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور: کارت‌های کرایه‌ای بنزین می‌سوزد

دکتر شفیعی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
کارت‌های کرایه‌ای بنزین می‌سوزد
برخی از کارتهای هوشمند بنزین و گازوئیل توسط افراد سودجو کرایه داده می شود…

 رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکید کرد: تمامی کارت‌های کرایه‌ای بنزین و گازوئیل تا پایان فروردین ماه سال ۹۲ می‌سوزد.

 سیدمجتبی شفیعی گفت:   پایش و رصد تراکنش کارت‌های هوشمند سوخت نشان می‌دهد که تراکنش برداشت بنزین و گازوئیل نیمه یارانه‌ای و آزاد برخی از کارت‌های سوخت غیر واقعی و غیر طبیعی بوده است.

وی با اعلام اینکه برخی از کارتهای هوشمند بنزین و گازوئیل توسط افراد سودجو کرایه داده می شود، تصریح کرد: افزایش تعداد کارت‌های اجاره‌ای بنزین و گازوئیل حتی منجر به افزایش مصرف این فرآورده‌های نفتی در برخی از استان‌های کشور و به ویژه شهرهای مرزی شده است.

وی  با یادآوری اینکه اخیرا سامانه ای برای رصد و پایش بیشتر کارت‌های هوشمند سوخت طراحی و راه اندازی شده است، بیان کرد: آن دسته از کارت‌های سوختی که مصرف سوخت و تراکنش‌های کاذب داشته باشند با راه‌اندازی این سامانه جدید شناسایی خواهند شد.