All for Joomla All for Webmasters

وانت بار

وانت بار

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به وانت بار

۱- آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

۲- قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب ۶۷/۰۱/۲۳)

۳- آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه و اصلاحیه آن (شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک مورخ ۸۸/۰۳/۲۰)

۴- دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۰۶/۱۳)

۵- دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۷۹۶۳۱/۳ مورخ ۹۰/۰۵/۲۵)

۶- شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغیه شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ وزارت کشور (شماره ۱۴۱۰۰۵/۱/۳مورخ ۹۱/۱۱/۰۹)

۷- آیین‌نامه ‌اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (شماره ۴۴۰۵۵/ت۲۷۴۵۷ه مورخ ۸۲/۰۸/۰۷)

۸- ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها

۹- آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۸۸/۳/۲۰)

۱۰- بند ۱ برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران