• اتحادیه حمل و نقل
  • شهرداری
  • فرمانداری
  • استانداری
 • تماس با ما

    تلفن: 4224848-0872

     دور نگار: 4224847-0872

    تلفن گویای انتقادات و پیشنهادات : 133

    آدرس: شهرستان بیجار - خیابان توحید شمالی - کوچه موزائیک سازی معمار

    پست الکترونیک:Bijartaxi@yahoo.com

    مدیرعامل: Modir@BijarTaxi.ir

    اطلاعات : Info@BijartTxi.R

    پشتیبان سایت : Support@BijarTaxi.ir

    سامانه پیام کوتاه : 10003252